Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hương Lạc

Lạng Giang, Bắc Giang
3881173
c2huonglaclg.bacgiang@moet.edu.vn